Más magok tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották azokat. (Mt 13,7)

A tövisek közé esett mag pedig az, aki hallja az igét, de e világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és terméketlen lesz. (Mt 13,22)

Ez a fajta talaj szintén egy súlyos külső problémára irányítja a figyelmet. Itt – a köves talajjal ellentétben – nem az üldöztetés a probléma, hanem a világ csábítása. Ez szintén hallja az igét, de sajnos mást is meghall: a világ hívó hangját.

Nagyon sok olyan keresztyén ember van, aki hallja az Isten igéjét, valahol még talán ragaszkodik is hozzá, de a mag nem tud megfelelő fejlődésnek indulni. A baj gyökere abban rejlik, hogy a talaj mást is nevelni akar, nem csak az ige magját. Márpedig a kettőt együtt nem lehet. Nem lehet egyszerre az Isten országára törekedni teljes szívből, és ugyanilyen teljes szívvel a földi kis birodalmunk építésére is törekedni, mert annak mindig a hitünk látja kárát.

Az ilyen keresztyén életében a mérleg a világ javára billen, és a valódi keresztyén élete lesz másodlagos fontosságú.

Pedig egy keresztyén életében a hite, hitének építése, megszentelődése, Isten országának keresése az első, és nem a “ráadás” (Mt 6,33) Adja Isten, hogy mindig tudjuk szem előtt tartani azt, ami fontos!

Facebook Comments Box