Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. (Lk 19,10)

Csodálatos mondatban foglalja össze Jézus Zákeus történetének mondanivalóját.

Mi, emberek, mindannyian ebből az elveszett pozícióból indulunk, mint Zákeus. A bűn és a halál miatt vagyunk mindannyian elveszettek.

És elveszettek vagyunk amiatt is, hogy mindig bujkálunk, amióta az első emberpár először elbújt az Isten elől az Édenben (1Móz 3,8). Bujkálunk az elfoglaltságainkban, a kényelmes életünkben, szórakozásainkban, és még ki tudja mi mindenben, amit a mai, modern világ ad nekünk, és elcsendesedni sem tudunk egy pillanatig sem.

Jézus megkeres és megtart. És ebben a “megtart” szóban benne van minden. Benne van az, hogy szabadít a bűn és a halál rabságából. Benne van az, hogy megtart a maga számára a jelenben, mint az övéit. És benne van az, hogy üdvözít majd a végső és teljes üdvösség állapotában.

Bárhogy vagyunk elveszve, bárhol bujkálunk az Isten elől, Jézus keres minket. Keres, hogy minden szinten szabadítson, megtartson, és végül üdvözítsen. Hagyod-e, hogy rád találjon? Megkeresed-e a vadfügefádat? Levonod-e hitedből a következtetéseket?

Adja Isten, hogy hazataláljunk oda, ahol egyedül van biztos gyümölcstermés és biztos megtartatás!

Facebook Comments Box