KIS SEGÍTSÉG A NAPI ELCSENDESEDÉSHEZ

Minden bejegyzés

Jézus az Út

21 aug. 2017

Jézus az Út

Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam. (Jn 14,6b) Valami nem kerek ezen a világon, ezt […]

Read more
Egy nép szövetsége Istennel

20 aug. 2017

Egy nép szövetsége Istennel

Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. (Zsolt 25,10) Számunkra, protestánsok számára augusztus 20. egy nemzeti ünnep. Ha lehet számunkra […]

Read more
A bűnhöz való viszonyunk

19 aug. 2017

A bűnhöz való viszonyunk

Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és […]

Read more
Életből fakadó reménység

18 aug. 2017

Életből fakadó reménység

Csak annak van reménysége, aki az élők közé tartozik. (Préd 9,4a) A Prédikátor nagyon földhözragadt kontextusban értelmezi a fenti igazságot, ahogy folytatja is: “az élők […]

Read more
Miért legyek hívő, ha…?

17 aug. 2017

Miért legyek hívő, ha…?

Minden érhet mindenkit. Ugyanaz történhet az igazzal és a bűnössel, a jóval, a tisztával és a tisztátalannal, azzal, aki áldozik és azzal, aki nem áldozik; […]

Read more
A húsvét csodájáról nem lehet lemaradni

16 aug. 2017

A húsvét csodájáról nem lehet lemaradni

(Megjelent a Dunántúli Református Lap 2014. évi húsvéti számában.) „Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. […]

Read more
Vigasztalódj, népem!

15 aug. 2017

Vigasztalódj, népem!

(Megjelent a Dunántúli Református Lap 2016. évi karácsonyi számában.) „Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! – mondja Istenetek. Beszéljetek szívhez szólóan Jeruzsálemmel, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött […]

Read more
Az ökör és a szamár a jászolnál

14 aug. 2017

Az ökör és a szamár a jászolnál

(Megjelent a Dunántúli Református Lap 2014. évi karácsonyi számában.) „Az ökör ismeri gazdáját, a szamár is urának jászlát, de Izráel nem ismer, népem nem ért meg […]

Read more
Élet vagy harag?

13 aug. 2017

Élet vagy harag?

Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta. (Jn 3,36) […]

Read more
Maradj elsőszülött!

12 aug. 2017

Maradj elsőszülött!

Rúben, te vagy elsőszülöttem, erősségem, férfierőm első termése: kiváltképpen hatalmas, kiváltképpen erős. Kiáradtál, mint a víz, nem maradsz az első, mert atyád ágyába léptél, akkor […]

Read more