Rúben, te vagy elsőszülöttem, erősségem, férfierőm első termése: kiváltképpen hatalmas, kiváltképpen erős. Kiáradtál, mint a víz, nem maradsz az első, mert atyád ágyába léptél, akkor meggyaláztál, nyoszolyámba léptél. (1Móz 49,3-4)

Jákób 12 fiára mondott áldásai közül ez az első. Rúben Jákób elsőszülött fia volt, aki nem tudott parancsolni természetének, apja helyébe akart kerülni, és vérfertőző kapcsolatba került apja másodfeleségével, és ennek messzemenő következménye lett: nem maradsz az első.

Az elsőszülöttségi jog három kiváltságból állt: kétszeres örökség, királyság, papság. Rúben helyett József kapta a kétszeres részt, Júda kapta a királyságot, Lévi kapta a papságot.

A keresztyén ember is elsőszülött (Zsid 12,23). De nagyon sok “keresztyén” ember nem tud parancsolni a hirtelen természetének, és a Mennyei Atya helyébe akarja helyezni magát.

Ez azonban kárhozatos út: elveszíti a kettős örökségből a legértékesebb részt, Isten országát, megmarad neki az, amit minden ember megkap: Istentől e földi életét, és a megtérés lehetőségét. Elveszíti a papság szolgálatát, nem Istennek áldozza oda életét, hanem önmagának. És elveszíti királyi méltóságát, a Krisztussal való együtt uralkodást, az Ő visszajövetele után.

Maradj és légy elsőszülött! Ismerd el, hogy Isten az életed Ura, és tiéd lehet az elsőszülöttség kiváltsága. Térj meg, és visszaszerezheted!

Facebook Comments Box