Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam. (Jn 14,6b)

Mit is jelent az, hogy Jézus az igazság?

Az eredeti görög szövegben az alétheia szó szerepel, amit inkább valóságnak kellene fordítani, de önmagában ez sem visz közelebb a jézusi önkijelentés igazi értelméhez.

Az már annál inkább, ha a szót elemezve eljutunk annak szerinti jelentéshez, ami nem más: leplezetlen, kendőzetlen.

A sínai-hegyi kolostor pantokrátor ikonja

A jézusi kijelentés értelme ez: Benne megszűnt az Isten titokzatossága, elrejtett volta. Persze sok mindent elárult, kijelentett magáról az Isten a próféták által is, de a végső időkben Jézusban tökéletesen kijelentette magát (Zsid 1,1). Jézus önmagában Isten valóságát mutatta meg minden ember számára.

Kérdezed, hogy ki az Isten? Megpróbálhatod mindenféle filozófiai fogalommal körülírni. Megpróbálhatod az alkotásaiból megismerni (Róm 1,20). Isten azonban nem a filozófusok és a fizikusok istene. Ezek a felismerések segíthetnek, erősíthetik a hitet, de Isten valódi megismeréséhez nem elégségesek.

Megismerhető Isten az ítéletből is, ami igazságosságából egyetemesen rajta van az egész emberiségen. Így ismerik meg valamennyien, akik nem hittek Benne.

De Ő Jézusban mutatja meg az igazi arcát, mindazok számára, akik hisznek benne. És ez nem más, mint maga a szeretet.

 

Facebook Comments Box