Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. (Zsolt 25,10)

Számunkra, protestánsok számára augusztus 20. egy nemzeti ünnep. Ha lehet számunkra üzenete, az csak egy lehet: egy nép szövetségkötése Istennel.

Isten mindenkit, minden népet a maga szeretete és hűsége ösvényeire akar hívni, hogy üdvösséget hozzon számukra. Isten kegyelméből ez magyar népünkkel megtörtént, István királyunk által, 1017 esztendővel ezelőtt. Erre emlékezünk, és nemcsak emlékezünk, hanem – ha élővé akarjuk tenni a magunk számára ezt az ünnepet – megpróbáljuk élni is.

Az elmúlt évezredben nagyon sok időszaka volt történelmünknek, amikor egyszerűen elhagyta népünk a szeretet és a hűség ösvényeit. Nagyon sokszor átestünk azon a nyomorúságon, amit egyéni keresztyén életünkben is nagyon gyakran elkövetünk.

Követeljük Isten hűségét, szeretetét, anélkül, hogy ahhoz mi bármivel is hozzá akarnánk járulni. Keresztyén értékekre hivatkozunk, pedig semmi közünk hozzájuk.

Pedig a szövetség a mi részünkről abból állna, hogy megtartjuk Isten intelmeit. Mi, mint nemzet augusztus 20-át csak úgy ünnepeljük helyesen, ha első királyunk Istennel kötött szövetségét akarjuk benne megújítani, Krisztus szeretetével és Isten törvényeivel együtt. Akkor miénk lesz Isten szövetségi hűsége és szeretete.

Facebook Comments Box