Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Amikor egy nagy értékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt. (Mt 13,45-46)

Az igazgyöngyről szóló példázat nagyon hasonló az előzőhöz, a szántóföldben elrejtett kincs példázatához. Két figyelemreméltó új motívummal azonban kiegészíti azt.

Az egyik az, hogy a mennyek országát keresni kell. Ahogy máshol mondja Máté evangéliuma: „Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik” (Mt 7,8).

A másik egy nagyon jellemző emberi tulajdonság, amit bemutat a példázatbeli kereskedőn keresztül: mindig először a szépet keressük.

Boldog az, aki nem a szemmel lát, hanem a szívvel, és megtalálja, a sok szép gyöngy után a nagy értékű gyöngyöt.

A mennyek országa attól lesz szánunkra nagy értékű, amitől az igazgyöngy: fájdalom árán születik. Az igazgyöngy nem más, mint a kagyló könnye. Ha valami szervetlen törmelék bántja, azt betokozza – ebből lesz az igazgyöngy.

Isten halálra adta egyszülött Fiát, hogy számunkra megszerezhesse, visszaszerezhesse a mennyek országát, és hogy az már itt, ebben az életben a miénk legyen.

Adjunk hát hálát, és boruljunk le az Isten fájdalmának és Krisztus szenvedésének misztériuma előtt! Benne és általa lehet miénk a nagy értékű gyöngy, a mennyek országának valósága.

Facebook Comments Box